Hur dina personuppgifter används av oddstoincome

Senast uppdaterat i juni 2018.

Din information lagras av oddstoincome.

Med hänsyn till dataskyddslagen (hädanefter ”lagen”) så är oddstoincome dataregisteransvarig.

Hur vi använder dina personuppgifter

Denna sekretessredogörelse är till för att informera dig om hur bolag inom vår koncern tar hand om dina personuppgifter och lova skydda dem på bästa sätt. Detta inkluderar vad du valt att berätta om dig själv för oss, vad vi har lärt oss om dig genom att ha dig som kund och de val av marknadsföring som du ber oss skicka till dig. Denna redogörelse förklarar hur vi gör det här och berättar mer om dina rättigheter till privatliv och hur lagen skyddar dig i detta hänseende

Vårt sekretesslöfte

Vi lovar:

 • Att ta hand om dina personuppgifter på ett säkert sätt och skydda din integritet.
 • Att inte sälja din information vidare.
 • Att tillhandahålla sätt att hantera och se över dina marknadsföringsval närhelst du så önskar.

 

Dataskyddslagen kommer att ändras 25 maj 2018

Förvarningen gör att vi kan föra över de flesta av dina rättigheter till den nya lagen.

VILKA ÄR VI

Oddstoincome är en samling olika juridiska enheter. Vi låter dig veta vilken enhet du har en affärsrelation med när du köper en produkt eller tjänst från oss.

Om du har frågor eller vill ha mer information om hur vi använder dina personuppgifter så kan du skicka frågor till oss genom vårt säkra onlineformulär.

HUR LAGEN SKYDDAR DIG

Utöver vårt sekretesslöfte så är ditt privatliv och integritet även skyddat av lagen. Avsnittet som följer här förklarar hur detta fungerar.

Dataskyddslagen gör gällande att vi enbart får använda och lagra personuppgifter om vi har ett giltigt skäl. Detta innefattar även att dela vidare utanför oddstoincome. Lagen säger att vi måste ha minst ett av dessa skäl som grund för vårt agerande:  

 • För att uppfylla ett avtal vi har med dig, eller
 • Att vi har en lagstadgad skyldighet, eller
 • När det är i vårt skäliga intresse, eller
 • När du har gett oss ditt godkännande.

Ett skäligt intresse är när vi har en affärsrelaterat eller kommersiellt skäl att använda din information. Men inte heller då får det inte gå emot vad som är bäst och rätt för dig. Om vi åberopar skäligt intresse så lovar vi tala om för dig exakt vad det är.

Här är en lista av alla de sätt vi kan komma att använda dina personuppgifter och vilka grunder vi har för vårt agerande. Här berättar vi även vilka våra skäliga intressen är.

Vad vi använder dina personuppgifter tillVåra grunderVåra skäliga intressen
För att administrera och hantera vårt förhållande till dig eller ditt företag.

För att skapa nya sätt att möta våra kunders behov, fortsätta utveckla företaget och växa.

För att utveckla och genomföra marknadsföringskampanjer.

För att studera hur våra kunder använder våra och även andra organisationers produkter och tjänster.

För att kunna ge råd och vägledning när det gäller våra produkter och tjänster.

Ditt godkännande

Uppfyllande av avtalet.

Vårt skäliga intresse

Vår lagstadgade skyldighet

Hålla våra register aktuella och uppdaterade, räkna ut vilka produkter och tjänster som kan vara intressanta för dig och berätta för dig om dem.

Utveckla produkter och tjänster och vad vi tar betalt för dem.

Definiera kundgrupper för nya produkter och tjänster.

Be om ditt godkännande för de tillfällen vi kan behöva kontakta dig.

För att vara effektiva i vårt uppfyllande och följande av gällande lagar.

För att utveckla och administrera våra varumärken, produkter och tjänster.

För att testa nya produkter.

För att hantera hur vi samarbetar med andra bolag som tillhandahåller tjänster till oss och våra kunder.

För att uppfylla våra avtal.

Vårt skäliga intresse

Vår lagstadgade skyldighet

Utveckla produkter och tjänster och vad vi tar betalt för dem.

Definiera kundgrupper för nya produkter och tjänster.

För att vara effektiva i vårt uppfyllande och följande av gällande lagar.

För att kunna leverera våra produkter och tjänster.

För att kunna göra och administrera kundbetalningar.

För att kunna hantera kostnader och avgifter som förfaller till betalning på våra kunders konton.

För att kunna inkassera och hämta tillbaka pengar om kunder är skyldiga oss.

För att uppfylla våra avtal.

Vårt skäliga intresse

Vår lagstadgade skyldighet

För att vara effektiva i vårt uppfyllande och följande av gällande lagar.

För att följa regler och förordningar som gäller oss.

För att följa lagar, regler och förordningar som gäller oss.

För att svara på klagomål och göra vårt bästa för att reda ut dem och lösa problemet.

För att uppfylla våra avtal.

Vårt skäliga intresse

Vår lagstadgade skyldighet

För att följa regler och förordningar som gäller oss.

För att vara effektiva i vårt uppfyllande och följande av gällande lagar.

För att sköta vårt företag på ett sätt som är både effektivt och ordentligt. Detta inkluderar bl.a. att sköta våra finanser, affärsduglighet, planering, kommunikation, företagsstyrning och revision. Vårt skäliga intresse

Vår lagstadgade skyldighet

För att följa regler och förordningar som gäller oss.

För att vara effektiva i vårt uppfyllande och följande av gällande lagar.

För att ta vara på våra rättigheter som har fastställts i avtal och kontrakt.För att uppfylla våra avtal.För att följa regler och förordningar som gäller oss.

För att vara effektiva i vårt uppfyllande och följande av gällande lagar.

 

OLIKA TYPER AV PERSONUPPGIFTER

Vi använder många olika typer av personuppgifter och vi grupperar dessa på följande vis.

 

Typ av personuppgiftBeskrivning
KontaktinformationDitt namn och e-postadress som du själv har gett oss
TransaktionsinfoInformation om betalningar till och från ditt konto hos oss.
KontraktinfoInformation om vilka produkter och tjänster vi tillhandahåller till dig.
GeografiskInformation vi får om var du befinner dig, kan komma från din mobiltelefon

eller IP-adressen där du kopplar upp dig mot internet.

BeteendemässigInformation om hur du använder våra produkter och tjänster.
TekniskInformation om vilken typ av enhet och teknologi du använder.
AnvändarinfoAnnan information om hur du använder våra produkter och tjänster.
GodkännandeAlla tillåtelser, godkännanden och preferenser som du ger oss. Detta inkluderar även saker som hur du vill bli kontaktad eller dina preferenser när du använder våra produkter.

VAR VI HÄMTAR PERSONUPPGIFTER FRÅN

Vi kan hämta personuppgifter som rör dig (eller ditt företag) från andra bolag inom DonNetPages-koncernen samt från följande källor:

Information du själv tillhandahåller:

 • När du ansöker om att få ta del av någon av våra produkter eller tjänster
 • När du använder våra internettjänster.
 • I e-postmeddelanden och annan kommunikation.
 • I kundundersökningar
 • Om du deltar i våra tävlingar och kampanjer.

 

Information som vi samlar in när du använder våra tjänster. Detta inkluderar mängd, frekvens, typ, geografisk plats, ursprung och mottagare:

 • Betalnings- och transaktionsinformation.
 • Profil- och användardata. Detta inkluderar den profil som du skapar för att identifiera dig när du kopplar upp dig mot våra internettjänster. Detta inkluderar även annan information om hur du använder dessa tjänster. Vi samlar ihop informationen från de enheter (t.ex. datorer eller mobiltelefoner) du använder dig av för att koppla upp dig till sådana tjänster och då använder vi oss av cookies eller andra spårningsprogram.

 

Information från andra aktörer som vi samarbetar med:

 • Bolag som presenterar dig för oss
 • Sociala nätverk
 • Personal som arbetar för oss
 • Marknadsundersökare

VEM VI LÅTER TA DEL AV DINA PERSONUPPGIFTER

Vi kan komma att dela dina personuppgifter med andra bolag inom DoNetPages Ltd Group och följande organisationer:

 • Personal som vi använder för att hjälpa oss administrera och sköta dina konton, tjänster och inkassering
 • Bolag som vi samarbetar med antingen i ett samriskföretag eller under något annat samarbetsavtal
 • Analys- och sökmotorsleverantörer som hjälper oss förbättra och optimera vår webbplats.
 • Organisationer som presenterar dig för oss

 

Om bolagsstrukturen inom oddstoincome förändras i framtiden kan vi även dela med oss av dina personuppgifter:

 • Vi kan behöva sälja, föra över eller slå ihop vissa delar av vårt bolag eller våra tillgångar. Eller kan vi komma att vilja köpa upp andra företag eller slå oss ihop med dem.
 • Under sådana processer kan vi behöva dela dina personuppgifter med andra aktörer. Vi kommer enbart att göra detta om de försäkrar att de håller dina uppgifter i säkert förvar och skyddar både ditt privatliv och integritet.
 • Om det sker förändringar inom vår koncern kan andra aktörer dela vidare dina personuppgifter på samma sätt som beskrivs i detta dokument.

 

Vår webbplats kan emellanåt innehålla länkar till och från hemsidor som tillhör våra affärspartners, annonsörer och andra samarbetspartners. Om du klickar vidare på en sådan länk vill vi påminna om att dessa webbplatser har egna sekretesspolicyer och vi tar inget ansvar för dessa policyer. Vi råder dig till att kontrollera dessa policyer noggrant innan du skriver in några personuppgifter på dessa hemsidor.

Där vi har gett dig (eller där du själv har valt) ett lösenord som ger dig tillgång till vissa delar av vår webbplats bär du själv ansvaret för att hemlighålla detta lösenord. Vi ber dig att inte berätta lösenordet för någon annan.

HUR VI ANVÄNDER DIN INFORMATION FÖR ATT GÖRA AUTOMATISERADE BESLUT

Vi kan ibland använda datasystem för att göra automatiserade beslut baserade på personuppgifter som vi har lagrat om dig och ditt företag. Dessa automatiserade beslut kan påverka produkterna, tjänsterna eller funktioner som vi kan komma att erbjuda dig nu eller i framtiden, eller priser vi debiterar dig för dessa.

Här är en lista av olika typer av automatiserade beslut som vi gör:

Prissättning

Vi kan besluta om prissättning på vissa produkter och tjänster och basera dessa beslut på bakgrundsfakta vi har.

Skräddarsy produkter och tjänster

Vi kan placera dig i grupper med liknande kunder. Dessa grupper kallas kundsegment och vi använder sådana grupper för att studera och lära oss mer om våra kunders behov och sedan ta beslut som baseras på det vi lärt oss. Detta hjälper oss utveckla och designa produkter och tjänster för olika kundsegment och dessutom ta hand om vår affärsrelation med dem.   

Upptäcka bedrägeri

Vi använder dina personuppgifter för att hjälpa oss upptäcka om ditt personliga konto eller affärskonto kan ha använts för bedrägeri eller pengatvätt. Vi kan även se om ett konto används på samma sätt som bedragare gör. Eller vi kan se om ett konto används på ett sätt som är ovanligt för dig eller din firma. Om vi misstänker bedrägeri kan vi stoppa all aktivitet genom dessa konton eller neka dig/andra tillgång till dessa konton.

Öppning av nya konton

När du öppnar ett konto hos oss kontrollerar vi att du och/eller ditt företag uppfyller kraven som vi har satt för att kunna öppna ett konto. Detta kan t.ex. involvera kontroll av kontaktinformation och eventuell tidigare kontodokumentation länkat till dig som vi har i våra register.

Dina rättigheter

Som person har du rättigheter när det gäller dessa automatiserade beslut.

 • Du kan be oss om att inte enbart basera våra val på automatisering.
 • Du kan protestera mot ett automatiserat beslut och be oss om att en fysisk person ska granska det.

Vänligen kontakta oss om du vill veta mer om dessa rättigheter.

ATT VIDAREBEFORDRA INFORMATION UTANFÖR EES

Informationen vi hämtar från dig kan överföras och lagras utanför gränserna för Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet (”EES”). Det kan även behandlas av personal utanför EES som arbetar för oss eller för någon av våra leverantörer. Sådan personal kan vara delaktig i exempelvis orderhantering, hantering av information som gäller din betalning och bokning av ytterligare tjänster. Genom att du själv skriver in dina personuppgifter betyder det att du godkänner denna överföring, lagring och hantering. Vi tar naturligtvis alla rimliga åtgärder för att säkerställa att dina uppgifter hanteras på ett säkert sätt och följer vår sekretesspolicy.

Vi kommer endast att vidarebefordra dina uppgifter utanför EES för att:

 • Följa dina instruktioner till punkt och pricka.
 • Uppfylla våra lagstadgade skyldigheter.
 • Arbeta med vår personal som vi använder för att få hjälp med att sköta dina konton och tjänster.

 

Om vi vidarebefordrar information till vår personal och samarbetspartners utanför EES så lovar vi säkerställa att uppgifterna skyddas på samma sätt som om det vore inom EES. Vi använder en av dessa skyddsåtgärder:

 • Vidarebefordra till ett land utanför EES som har sekretess- och personuppgiftslagar som ger samma skydd som EES. Läs mer på  the European Commission Justice website.
 • Upprätta ett kontrakt med mottagaren som innebär att de måste skydda uppgifterna till samma höga standard som inom EES. Läs mer på  the European Commission Justice website,
 • Föra över uppgifterna till organisationer som är medlemmar inom Privacy Shield. Detta är ramverk som fastställer sekretess- och personuppgiftsregler för information som skickas mellan USA och EU-länder. Detta säkerställer att reglerna liknar det som används inom EES. Du kan läsa mer om det här på  the European Commission Justice website.

OM DU VÄLJER ATT INTE AVSLÖJA NÅGRA PERSONUPPGIFTER

Vi kan i vissa fall vara skyldiga enligt lag att samla in personuppgifter eller enligt de avtalsvillkor vi har med dig.

Om du väljer att inte ge oss dessa personuppgifter kan det fördröja vår process eller förhindra oss från att uppfylla våra skyldigheter. Det kan också betyda att vi inte kan utföra tjänsterna som behövs för att sköta ditt konto ordentligt eller uppfylla våra policyer. Detta kan i sin tur leda till att vi måste avbryta en produkt eller tjänst du har hos oss.

All information som du kan välja att uppge eller inte kommer tydligt poängteras vid insamlingstillfället.

MARKNADSFÖRING

Vi kan använda dina personuppgifter för att berätta om relevanta produkter och erbjudanden. Det är vad vi menar när vi säger ”marknadsföring”.

Personuppgifterna vi har lagrat om dig är uppbyggd av vad du själv berättar för oss samt information vi samlar genom din användning av våra tjänster eller från våra samarbetspartners.

Vi studerar denna information för att skapa en bild av vad du kan komma att vilja ha eller behöva i framtiden och vad som skulle kunna vara av intresse för dig. På det sättet kan vi bestämma vilka produkter, tjänster och erbjudanden som kan vara av betydelse för dig.

Vi kan enbart använda dina personuppgifter för att skicka dig marknadsföringsmeddelanden om vi antingen har fått ditt uttryckliga godkännande eller ”skäligt intresse”. Det är när vi har ett affärsmässigt eller kommersiellt skäl till att använda din information. Det får inte gå emot vad som är rätt eller bäst för dig.  

Du kan närsomhelst be oss sluta skicka marknadsföring till dig och det gör du enkelt genom att kontakta oss.

Vad du än väljer så kommer du fortfarande att få kontoutdrag och annan viktig information såsom ändringar på dina nuvarande produkter eller tjänster.

Vi kan be dig bekräfta eller uppdatera dina val om du börjar prenumerera på nya produkter eller tjänster hos oss i framtiden. Vi kommer även be dig göra det om något ändras inom lagar, förordningar eller strukturella förändringar inom vår organisation.

Om du ändrar dig kan du uppdatera och ändra dina val närsomhelst genom att kontakta oss.

HUR LÄNGE LAGRAR VI DINA PERSONUPPGIFTER

Vi lagrar dina personuppgifter så länge som du är kund hos oddstoincome.

När du inte längre är kund hos oss kan vi lagra dina personuppgifter i upp till 10 år för något av dessa skäl:

 • För att kunna besvara frågor eller klagomål.
 • För att kunna visa att vi har behandlat dig rättvist och korrekt.
 • För att bevara register enligt de lagar och regler som gäller för oss.
 • För historisk statistik
 • För att rent tekniskt kunna förstå våra tjänster bättre.

Vi kan även lagra dina uppgifter i mer än 10 år om lagar och förordningar kräver det, eller om det finns tekniska skäl till det här. Vi kan även behålla dem för marknadsundersökningar eller statistik. Om vi fortsätter lagra dina uppgifter försäkrar vi att ditt privatliv och integritet är skyddade och vi kommer enbart att använda uppgifterna för dessa syften.

HUR KAN DU FÅ TILLGÅNG TILL EN KOPIA AV DINA PERSONUPPGIFTER

Du kan få tillgång till alla dina personuppgifter som vi lagrar genom att kontakta oss via vår supportsida

LÅT OSS VETA OM NÅGON UPPGIFT ÄR FELAKTIG

Du har rätt att ifrågasätta informationen vi har lagrat om dig om du tror att något är felaktigt eller ofullständigt. Vänligen kontakta oss om du har synpunkter.

Om du kontaktar oss i detta ärende lovar vi vidta åtgärder för att kontrollera riktighet och korrigera eventuellt fel.

HUR SKA DU GÅ TILLVÄGA OM DU VILL ATT VI SKA SLUTA ANVÄNDA DINA PERSONUPPGIFTER?

Du har rätt att protestera mot vår användning av dina personuppgifter och du kan be oss ta bort, stryka eller sluta använda dina personuppgifter där det inte finns något skäl eller behov för att vi ska behålla dem. Detta kallas även ”rätten att protestera” och ”rätten att radera” eller ”rätten att bli glömd”.

De kan finnas laga skäl eller andra officiella grunder till varför vi behöver behålla eller använda dina personuppgifter. Men vi ber dig säga ifrån om du inte tycker vi bör använda dem.  

Du kan be oss begränsa användandet av dina personuppgifter om:

 • De är felaktiga
 • De har använts olovligt, men du vill inte att vi ska radera dem.
 • De är inte längre relevanta, men du vill att vi ska behålla dem för eventuella rättsanspråk
 • Du har redan bett oss sluta använda dina personuppgifter men du väntar på att vi ska berätta för dig om vi har tillåtelse att fortsätta använda dem.

Vänligen kontakta oss om du vill protestera mot hur vi använder dina uppgifter, be oss radera dem eller begränsa vårt användande.

HUR DU KAN DRA TILLBAKA DITT SAMTYCKE

Du kan närsomhelst välja att dra tillbaka ditt samtycke. Vänligen kontakta oss om så är fallet.

Om du drar tillbaka ditt samtycke kan vi däremot inte lova att vi kan tillahandahålla alla produkter och tjänster till dig. Om detta gäller just dig kommer vi att berätta för dig.

HUR DU KAN FRAMFÖRA KLAGOMÅL

Vi ber dig kontakta oss om du inte är nöjd med hur vi har använt dina personuppgifter. Du kan kontakta oss genom vårt säkra onlineformulär.

Du har också rätt att klaga hos Storbritanniens Information Commissioner’s Office. Läs mer på deras hemsida om hur du kan rapportera specifikt problem.

FRAMTIDA FORMAT FÖR INFORMATIONSDELNING

Dataskyddslagen ändrades den 25 maj 2018 och fr.o.m. detta datum så har du rätt att få ut dina personuppgifter från oss i ett format som du lätt kan läsa och återanvända. Du kan även be oss vidarebefordra dina personuppgifter i detta format till andra organisationer.

COOKIES

Vår hemsida använder cookies för att urskilja dig från andra användare. Detta hjälper oss ge dig en bättre upplevelse när du surfar runt på vår hemsida och det ger oss också möjligheten att förbättra vår webbplats.

POLICYFÖRÄNDRINGAR

Alla framtida förändringar som vi väljer att göra i vår sekretesspolicy kommer att läggas upp på den här sidan och där vi finner det lämpligt kommer du även att bli notifierad via e-post. Vänligen kontrollera den här sidan regelbundet för att hålla dig ajour med eventuella uppdateringar eller ändringar.