Innehåll

Användarvillkor

Servicevillkor

Användningspolicy

Cookiepolicy

Användarvillkor

De här användarvillkoren (tillsammans med de dokument som nämns i villkoren) informerar dig om de användarvillkor som gäller vid användning av vår webbplats www.oddstoincome.se (hädanefter ”vår webbplats”), vare sig du är gäst eller registrerad användare. Användning av vår webbplats inkluderar tillgång till vår webbplats, möjlighet att bläddra och läsa igenom, eller registrera dig för att använda vår webbplats.

Vänligen läs igenom dessa användarvillkor noggrant innan du börjar använda vår webbplats, eftersom dessa kommer att gälla för ditt användande av vår webbplats. Vi rekommenderar att du skriver ut en kopia för framtida referens.

Genom att använda vår webbplats bekräftar du att du accepterar dessa användarvillkor, att du samtycker och lovar följa dem.

Om du inte godkänner dessa användarvillkor ska du inte använda vår webbplats.

Andra relevanta villkor

Dessa användarvillkor hänvisar till följande villkor som också gäller för din användning av vår webbplats:

 • Vår sekretesspolicy innehåller de villkor som sammanfattar hur vi behandlar alla personuppgifter som vi samlar in från dig eller som du lämnar till oss. Genom att använda vår webbplats samtycker du till sådan uppgiftsbehandling och du garanterar att alla uppgifter du lämnat är korrekta.
 • Vår användningspolicy beskriver vad som är acceptabel, tillåten användning samt förbjuden användning av vår webbplats. När du använder vår webbplats måste du följa användningspolicyn.
 • Vår cookiepolicy ger information om cookies på vår webbplats.
 • Om du registrerar dig för tjänsterna som tillhandahålls på vår webbplats kommer våra användarvillkor att gälla.

Information om oss

Vår webbplats drivs av www. oddstoincome.se (hädanefter ”vi”, ”oss” eller ”vår”).

Ändringar av dessa villkor

Vi kan revidera dessa villkor när som helst genom att ändra den här sidan.

Vänligen kontrollera denna sida emellanåt för att beakta eventuella ändringar eftersom villkoren gäller dig och ditt webbplatsanvändande.

Ändringar av vår webbplats

Vi kan även komma att uppdatera vår webbplats emellanåt och kan ändra innehållet när helst vi så önskar. Observera dock att innehållet på vår webbplats kan periodvis vara inaktuellt och vi har inga skyldigheter att uppdatera den.

Vi kan inte garantera att vår webbplats eller dess innehåll är helt felfritt eller inte saknar information.

Tillgång till vår webbplats

En del av vår webbplats är tillgänglig utan någon kostnad. Andra delar är endast tillgängliga för personer som prenumererar på våra tjänster och betalar gällande avgifter. Vänligen se vår webbplats för mer information.

Vi kan inte garantera att vår webbplats eller dess innehåll alltid kommer att finnas tillgänglig. Tillgång till vår webbplats beviljas på tillfällig basis. Vi kan närsomhelst avbryta, dra in, ta bort eller ändra hela eller delar av vår webbplats utan förvarning. Vi kommer inte att vara ansvariga gentemot dig om du av någon anledning inte har tillgång till vår webbplats vid någon viss tidpunkt eller under en viss period.

Du är själv ansvarig för att vidta alla nödvändiga åtgärder för att du skall ha tillgång till vår webbplats.

Du är också ansvarig för att se till att alla personer som besöker vår webbplats via din internet-anslutning är medvetna om dessa användarvillkor och andra gällande villkor (inklusive de som nämns däri) och att de följer dessa till punkt och pricka.

Vi förbehåller oss rätten att, helt efter eget godtycke, avbryta eller suspendera tillgång till vår webbplats och relaterade tjänster, helt eller delvis. Detta kan ske närsomhelst och utan förvarning och gäller oavsett om du är besökare eller registrerad användare.

Ditt konto och lösenord

Om du själv väljer en pinkod, lösenord eller annan typ av information som en del av våra säkerhetsrutiner, eller om du blir tilldelad sådan information, ska den betraktas som konfidentiell information. Du får inte lämna ut några sådan data till tredje part eller låta tredje part använda/få tillgång till ditt konto.

Vi har rätt att närsomhelst inaktivera alla användarkoder och lösenord, oavsett om du själv valt den här informationen eller tilldelats den av oss, om du enligt vår uppfattning inte har uppfyllt alla bestämmelser i dessa användarvillkor inklusive, utan begränsning, att tillåta en tredje part att få tillgång till eller använda ditt konto.

Om du vet eller misstänker att någon annan än du vet om din användarkod eller lösenord måste du omgående meddela oss på support@oddstoincome.se

Immateriella Rättigheter

Vi äger eller har licens på alla immateriella rättigheter som hör ihop med vår webbplats och materialet som publiceras på den. Dessa verk skyddas av upphovsrättslagar och avtal runt om i världen. Alla rättigheter förbehålls.

Du kan skriva ut en kopia samt ladda ner utdrag av alla sidor från vår webbplats för personligt bruk.

Du får inte ändra papperskopior eller digitala kopior av material som du har skrivit ut eller laddat ner på något sätt och du får inte heller använda några illustrationer, fotografier, video- eller ljudsekvenser eller grafik separat utan tillhörande text.

Vår status (samt status för alla identifierade bidragsgivare) som författare av material för vår webbplats måste alltid nämnas.

Du får inte använda någon del av innehållet på vår webbplats för kommersiella ändamål utan att först erhålla tillstånd från oss eller från våra licensgivare.

Om du skriver ut, kopierar eller laddar ner någon del av vår webbplats på ett sätt som strider mot dessa användarvillkor kommer din användarrätt att upphöra omedelbart och beroende på vad vi väljer måste du skicka tillbaka eller förstöra alla kopior som du har gjort.

Ingen tillit och begränsning av vårt ansvar

INFORMATIONEN, PROGRAMVARAN, PRODUKTERNA, INNEHÅLLET OCH TJÄNSTERNA SOM INGÅR I ELLER ÄR TILLGÄNGLIGA VIA VÅR WEBBPLATS ÄR ENBART TILL FÖR ALLMÄN INFORMATION OCH SÅ DET ÄR ÄVEN VÅR WEBBPLATS. ALLT DETTA KAN INNEHÅLLA FELAKTIGHETER ELLER TYPOGRAFISKA FEL. SÅDAN INFORMATION, PROGRAMVARA, PRODUKTER, INNEHÅLL OCH TJÄNSTER ÄR INTE AVSEDDA ATT ANVÄNDAS SOM PÅLITLIG RÅDGIVNING. ALLA ANVÄNDARE BÖR RÅDFRÅGA EN SPECIALIST INNAN DE VÄLJER ATT VIDTA ÅTGÄRDER ELLER AVSTÅR FRÅN ATT AGERA BASERAT PÅ DEN INFORMATION, PROGRAMVARA, PRODUKTER, INNEHÅLL OCH TJÄNSTER SOM INGÅR I ELLER ÄR TILLGÄNGLIGA VIA VÅR WEBBPLATS ELLER VÅR WEBBPLATS SOM HELHET.

VI GER INGA LÖFTEN, FÖRSÄKRAN OCH/ELLER GARANTIER, VARKEN UTTRYCKLIGA SÅDANA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, OM HUR LÄMPLIG, TILLFÖRLITLIG, TILLGÄNGLIG, PUNKTLIG OCH NOGGRANN DEN INFORMATION, PROGRAMVARA, PRODUKTER, INNEHÅLL OCH TJÄNSTER VI TILLHANDAHÅLLER PÅ VÅR WEBBPLATS ÄR FÖR NÅGOT ÄNDAMÅL. DETTA GÄLLER ÄVEN VÅR WEBBPLATS SOM HELHET. ALL SÅDAN INFORMATION, PROGRAMVARA, PRODUKTER, TJÄNSTER OCH INNEHÅLL, SAMT VÅR WEBBPLATS I SIN HELHET TILLHANDAHÅLLS ”SOM DEN ÄR” I STÖRSTA MÖJLIGA UTSTRÄCKING ENLIGT GÄLLANDE LAGAR UTAN NÅGON FÖRSÄKRAN, LÖFTE ELLER GARANTI AV NÅGOT SLAG. VI FRISKRIVER OSS HÄRMED FRÅN ALLA GARANTIER, LÖFTEN OCH FÖRSÄKRAN RÖRANDE DENNA INFORMATION, PROGRAMVARA, PRODUKTER, INNEHÅLL OCH TJÄNSTER OCH VÅR WEBBPLATS I SIN HELHET.

I STÖRSTA MÖJLIGA UTSTRÄCKNING ENLIGT GÄLLANDE LAGAR SKALL VI INTE UNDER NÅGON SOM HELST OMSTÄNDIGHET VI KUNNA HÅLLAS ANSVARIGA FÖR NÅGON DIREKT, INDIREKTA, STRAFFRÄTTSLIGA, OFÖRUTSEDDA, SÄRSKILDA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR ELLER ANDRA SKADESTÅND OCH DETTA INKLUDERAR, UTAN BEGRÄNSNING, SKADESTÅND RELATERAT TILL AVSAKNAD AV TILLGÅNG, DATA ELLER VINST SOM UPPKOMMER P.G.A. ELLER I SAMBAND MED ANVÄNDNING AV VÅR WEBBPLATS ELLER DESS PRESTANDA MED T.EX: FÖRDRÖJNING ELLER OFÖRMÅGA ATT ANVÄNDA VÅR WEBBPLATS ELLER TJÄNSTER I SAMBAND MED TILLHANDAHÅLLANDE AV ELLER UNDERLÅTENHET ATT TILLHANDAHÅLLA TJÄNSTER, ELLER FÖR NÅGON INFORMATION, PROGRAMVARA, PRODUKTER, TJÄNSTER OCH INNEHÅLL SOM ANVÄNDS ELLER FRAMSTÄLLS GENOM VÅR WEBBPLATS, ELLER PÅ ANNAT SÄTT UPPKOMMER TILL FÖLJD AV ANVÄNDNING AV VÅR WEBBPLATS, OAVSETT OM DET BASERAS PÅ AVTAL, KRÄNKNING, FÖRSUMMELSE, LAGSTADGAD PLIKT, STRIKT ANSVAR ELLER ANNAT.

Ingenting i dessa villkor utesluter eller begränsar vårt ansvar för dödsfall eller personskada som orsakas på grund av vårdslöshet, bedrägeri eller falsk/oriktig framställning från vår sida eller annat ansvar som inte kan uteslutas eller begränsas enligt lag.

Observera att vi endast ger tillgång till vår webbplats för personligt och privat bruk. Du accepterar och godkänner därmed villkoret att inte använda webbplatsen för kommersiella eller affärsmässiga ändamål.

Vi kommer inte att ansvara för någon förlust eller skada som orsakats av ett virus, DDOS-attack eller annat tekniskt skadligt material som kan angripa din datorutrustning, datorprogram, data eller annan immateriell information på grund av din användning av vår webbplats eller att du har laddat ned material ifrån den eller från någon annan webbplats kopplat till den.

Vi tar inget ansvar för innehållet på de webbplatser som vi länkar vidare till från vår webbplats. Dessa länkar bör inte tolkas som att vi godkänner de länkade webbplatserna. Vi ansvarar inte för någon förlust eller skada som kan uppstå från då du besöker dem eller använder dig av dem.

Uppladdning av innehåll till vår webbplats

När du använder en funktion som tillåter dig att ladda upp innehåll på vår webbplats eller för att få kontakt med andra användare på vår webbplats måste du följa de innehållsregler som anges i vår användningspolicy.

Du garanterar då att alla sådana bidrag uppfyller dessa normer och du kommer att hålla ansvarig gentemot oss och gottgöra oss vid eventuella brott mot denna garanti. Om du är en konsumentanvändare innebär detta att du kommer att vara ansvarig för förlust eller skador som vi drabbas av till följd av din överträdelse.

Allt innehåll du laddar upp på vår webbplats kommer att betraktas som icke-konfidentiellt och icke-patentskyddat och vi har rätt att använda, kopiera, distribuera och lämna ut sådant innehåll till tredje part oavsett syfte.

Vi har också rätten att avslöja din identitet till tredje part som hävdar att innehåll som publicerats eller laddats upp av dig till vår webbplats kränker deras immateriella rättigheter eller deras rätt till privatliv.

Vi bär inget ansvar eller skyldighet gentemot tredje part för innehållet eller korrekthet i det innehåll som du eller andra användare har laddat upp på vår webbplats.

Vi har rätt att ta bort eventuella inlägg du gör på vår webbplats om ditt inlägg enligt oss inte uppfyller innehållsreglerna som anges i vår användningspolicy.

De åsikter som uttrycks av andra användare på vår webbplats representerar inte våra åsikter eller värderingar.

Virus

Vi kan inte garantera att vår webbplats kommer att vara säker eller helt bugg- och virusfri.

Du är ansvarig för att själv konfigurera din informationsteknologi, datorprogram och plattform för att kunna ha tillgång till vår webbplats. Du bör även använda eget antivirusprogram.

Du får inte missbruka vår webbplats genom att medvetet införa virus, trojaner, maskar, logiska bomber eller annat material som kan sabotera eller är tekniskt skadligt. Du får inte försöka få obehörig tillgång till vår webbplats, till servern som vår webbplats lagras eller annan server, dator eller databas som är anslutna till vår webbplats. Du får inte angripa vår webbplats via en DDOS-attack eller en distribuerad DDOS-attack. Bryter du mot denna bestämmelse begår du ett brott enligt Computer Misuse Act 1990. Vi kommer att rapportera sådana brott till rätt brottsbekämpande myndigheter och kommer att samarbeta med dessa myndigheter genom att lämna ut din identitet till dem. Om ett sådant brott skulle begås häver vi omedelbart din rätt att använda vår webbplats.

Länka till vår webbplats

Du får länka till våra sidor förutsatt att du gör det på ett sätt som är rättvist och lagligt och inte på något sätt skadar vårt rykte eller drar fördel av det.

Du får inte skapa en länk på ett sätt som tyder på någon form av samarbete, godkännande eller stöd från vår sida där ingen sådan finns.

Du får inte skapa en länk till vår webbplats på annan webbplats som inte ägs av dig.

Vår webbplats får inte baktalas eller kränkas på andra webbsidor. Du kan skapa en länk till vilken del du vill av vår webbplats, men vi förbehåller oss rätten att tvinga dig att ta bort sådana länkar om vi så önskar (helt i eget godtycke).

Vi förbehåller oss rätten att dra tillbaka länkningsbehörighet utan förvarning.

Webbplatsen du länkar vidare på måste i alla avseenden följa innehållsreglerna som anges i vår användningspolicy.

Vänligen kontakta support@oddstoincome.se om du vill använda något av innehållet på vår webbplats utöver det som anges ovan.

Länkar till tredje part och resurser på vår webbplats

Där vår webbplats länkar till andra webbplatser och faciliteter som tillhandahålls av tredje part är dessa länkar endast där för din information.

Vi har ingen kontroll över innehållet på dessa webbplatser eller faciliteter.

Vår webbplats tillåter användare att länka direkt till sitt Betfair-konto och placera bets (eller liknande satsningar) med eller via Betfair med användarens Betfair-konto. För att undvika tvivelsmål ansvarar vi inte för något spelande (eller liknande satsningar) som görs med användarens Betfair-konto via vår webbplats (eller på annat sätt via vår webbplats) och vi ansvarar inte heller för eventuella förluster eller skadestånd. För att undvika tvivelsmål gäller de juridiska / avtalsförhållanden som upprättats genom att använda denna funktionalitet enbart mellan Betfair och den berörda användaren. Vidare har vi inget ansvar (och ansvarar inte för förluster eller skadestånd) till någon användare i fråga om något fel eller annat problem med Betfairs integrationsmjukvara som beskrivs i det här avsnittet.

Tillämpliga lagar

Vänligen notera att europeiska lagar tillämpas för dessa användarvillkor, både deras innehåll och utformning. Både du och vi accepterar att det engelska och walesiska rättsväsendet har ytterst domsrätt.

Kontakta oss

Du kan nå oss på mail genom att skriva till support@oddstoincome.se

Servicevillkor

1 VILLKOR

 1. Vad omfattas av dessa villkor. Den här sidan (tillsammans med vår sekretesspolicy, cookiepolicy, användarvillkor och användningspolicy som är inkluderade i dessa villkor genom diverse hänvisningar) ger dig information om oss och de juridiska villkor och andra betingelser du kan välja att underteckna och vi tillhandahåller våra tjänster genom vår hemsida www.oddstoincome.se, där du också kan hitta mer information (”vår webbplats” / ”tjänster”). En hänvisning till dessa villkor ska, om inte sammanhanget kräver något annat, inkludera vår sekretesspolicy, cookiepolicy, användarvillkor och användningspolicy.
 2. Varför du bör läsa dem. Dessa villkor gäller alla kontrakt och avtal mellan oss för de tjänster vi erbjuder. Vänligen läs villkoren noggrant innan du ansluter dig till någon eller några av våra tjänster. Dessa villkor ger dig information om vilka vi är, vad vi erbjuder för tjänster, hur du och vi kan ändra, anpassa eller avsluta kontraktet, vad du behöver göra om något är fel samt annan viktig information. Om du misstänker att det är något fel eller misstag i dessa villkor ber vi dig kontakta oss för att diskutera vidare. Vänligen notera att du kommer att bli ombedd att godkänna dessa villkor innan du skriver på och ansluter dig till någon av våra tjänster. Om du vägrar godkänna villkoren kommer du inte att kunna skriva på serviceavtalet.
 3. Du bör skriva ut en fysisk papperskopia av dessa villkor eller spara en elektronisk version på ditt skrivbord för framtida referens.
 4. Dessa villkor och alla avtal som upprättats mellan oss finns enbart på engelska.

 

2 INFORMATION OM OSS OCH HUR MAN KAN KONTAKTA OSS

 1. Vilka vi är. Vi tillhandahåller och sköter webbplatsen www.oddstoincome.se.
 2. Hur man kan kontakta oss. Du kan när som helst skriva e-post till oss på support@oddstoincome.se.
 3. Hur vi kan kontakta dig. Om vi behöver komma i kontakt med dig så kommer vi att göra det genom telefonnummer, mailadress, postadress eller annan information du har lämnat till oss via vår webbplats eller på annat sätt meddelat oss om.  
 4. “I skrift” inkluderar e-post. När vi i dessa villkor använder ord som ”skriftligen” eller ”i skrift” omfattas även e-post.

 

3 VÅRT AVTAL MED DIG

 1. Vår webbplats vägleder dig genom alla steg du behöver ta för att kunna ansluta dig till våra tjänster. Vänligen notera att tjänsteprenumerationerna är indelade i olika ”paket” (som ibland visas på vår webbplats) och i dagsläget är dessa ”Gratis”, ”Månatligt premiumpaket” och ”Årligt premiumpaket”. Paketet du väljer definierar bl.a. vilka förmåner/tjänster som du får ta del av i din prenumeration och vilket pris du behöver betala.  För att undvika tvivelsmål så gäller alla hänvisningar till tjänster i dessa villkor de gällande, relevanta tjänsterna i ditt utvalda paket. Vidare information finns att hämta på vår webbplats.
 2. Du måste vara minst 18 år för att få ansluta dig till våra tjänster.
 3. Du godkänner och bekräftar att du inte kommer att sprida någon information från vår webbplats vidare till någon annan person, bolag eller juridisk person som utbildar inom matched betting eller är involverad i match-betting-utbildningar eller något annat bolag eller bransch som konkurrerar med vår affärsidé. Vidare godkänner du att du under hela din prenumerationsperiod hos oss inte kommer att starta en hemsida eller annan tjänst som kan konkurrera med vår webbplats och/eller vårt bolag. Detta gäller även för de kommande 12 månaderna efter ditt utträde ur vårt bolag.
 4. Vi kan avsluta din prenumeration närsomhelst genom skriftlig uppsägning om du inte lyder reglerna som beskrivs i dessa villkor, eller om du inte betalar avgifterna eller andra summor som du är skyldig oss.

 

4 VI FÖRBEHÅLLER OSS RÄTTEN ATT GÖRA ÄNDRINGAR

  1. Vi kan emellanåt behöva förändra dessa villkor och detta är helt efter vårt eget gottfinnande.
  2. Varje gång du ansluter dig till tjänsterna kommer gällande villkor vid underteckningstillfället även att innefatta kontraktet mellan dig och oss.

 

Vi kan komma att behöva ändra på våra tjänster och/eller dessa villkor för att spegla eventuella lagändringar eller regelsystemskrav och/eller genomföra vissa anpassningar och förbättringar.  

5 DIN RÄTT ATT AVSLUTA KONTRAKTET

 1. Du kan alltid upphäva/avsluta ditt kontrakt med oss. Dina rättigheter vid eventuellt avslutande beror på vilket prenumerationspaket du har valt, om det är något fel på tjänsten, vår prestation och vilken tidpunkt du väljer att avsluta avtalet. Vänligen notera att ingenting i dessa villkor påverkar vidare rätt till upphävanden som vi erbjuder utöver dessa villkor (t.ex. återbetalningsgarantier som vi ibland kör som kampanjer på vår hemsida).
 2. Rätt att ändra dig (Konsumentköplagen, eller brittiska Consumer Contracts Regulations 2013) För de flesta tjänster som idag kan köpas online har du lagstadgad rätt att ändra dig inom 14 dagar och få pengarna tillbaka. Denna rätt omfattas av konsumentköplagen och beskrivs mer detaljerat i dessa villkor.

 

6 HUR DU AVSLUTAR ETT KONTRAKT MED OSS OM DU ÄR EN KONSUMENT (DETTA GÄLLER ÄVEN OM DU HELT ENKELT HAR ÄNDRAT DIG)

 1. Berätta för oss varför du vill avsluta kontraktet. För att avsluta/upphäva ett avtal ber vi dig vänligen göra detta skriftligen till e-postadressen support@oddstoincome.se. Vänligen inkludera ditt namn, postadress, prenumerationsinformation samt ditt telefonnummer och e-postadress.
 2. Hur återbetalning sker. Vi betalar tillbaka dina pengar på samma sätt som du gjorde betalningen till oss.
 3. När kommer återbetalning att ske. Vi betalar tillbaka snarast möjligt. Om du är en kund som utnyttjar rätten att få ändra dig, så kommer din utbetalning att ske inom 14 dagar från det att du kontaktar oss och talar om för oss att du ändrat dig.

 

7 VÅR RÄTT ATT AVSLUTA KONTRAKTET

 1. Vi kan häva kontraktet om du underlåter att hålla dig till reglerna. Vi kan skriftligen avsluta kontraktet närhelst vi så önskar om:
  1. Du inte betalar avgifter till oss på förfallodagen eller tidigare.
  2. Du bryter mot dessa villkor eller någon av paragraferna i vår sekretesspolicy, cookiepolicy, användarvillkor eller användningspolicy; och/eller
  3. Du inte ger oss tillräcklig information för att vi ska kunna tillhandahålla våra tjänster till dig och att denna information då inte presenteras inom en rimlig tid från det tillfälle då vi bett om uppgifterna.

 

8 OM PROBLEM UPPSTÅR

 1. Hur du kan berätta för oss om eventuella problem. Om du har frågor eller synpunkter, vänligen kontakta oss direkt. Du kan skriva till oss på e-postadressen support@oddstoincome.se.
 2. Ingenting som nämns i dessa villkor påverkar dina lagstadgade rättigheter.

9 PRIS OCH BETALNING

 1. Priset för våra tjänster är det pris som nämns på vår webbplats. Vi förbehåller oss rätten att ändra våra priser när vi så önskar och det är helt enligt vårt gottfinnande.
 2. MOMS är inkluderat. Vänligen notera att priset du betalar är inklusive moms (där detta tillämpas) och att procentsatsen är gällande momssats i England. Skulle det dock vara så att momssatsen ändras kommer vi även att justera momssatsen som du betalar till oss, om du inte redan betalat hela beloppet innan momsändringen går igenom.
 3. När och hur ska du betala. Vi accepterar betalning genom bank- och kreditkort och alla andra metoder som emellanåt kan stå med på vår hemsida. Du måste betala för våra tjänster så som de är listade på vår webbplats. OBS; vissa av våra tjänster är prenumerationsbaserade så vänligen läs all information noggrant på vår hemsida.

 

HUR VI KAN KOMMA ATT ANVÄNDA DIN PERSONUPPGIFTER

 1. Hur vi kommer att använda dina personliga uppgifter. Vi använder personuppgifterna du givit oss för att:
  1. tillhandahålla våra tjänster till dig.
  2. administrera din betalning för våra tjänster; och
  3. informera dig om liknande produkter och tjänster som vi tillhandahåller, men du kan närsomhelst välja att inte längre ta del av denna information. Du behöver bara kontakta oss så tar vi bort dig från distributionslistan.
 2. Vi kommer endast att dela dina personuppgifter med andra aktörer när gällande lagar antingen beordrar oss att göra det eller tillåter att vi gör det.

 

ANDRA VIKTIGA VILLKOR

  1. Vi kan föra över detta avtal till någon annan. Vi kan föra över våra rättigheter och skyltigheter under dessa villkor till annan organisation eller aktör. Vi kontaktar dig om vi har planer på sådan överföring.
  2. Du behöver ett godkännande från vår sida innan du för över dina rättigheter till någon annan. Du kan enligt dessa villkor inte föra över dina rättigheter eller skyldigheter till någon annan.
  3. Ingen annan person har några som helst rättigheter enligt detta avtal. Det här kontraktet gäller endast dig och oss. Ingen annan person har rätt att driva igenom någon paragraf i detta avtal. Varken du eller vi behöver få godkännande från någon annan person för att kunna avsluta/häva kontraktet eller ändra något i dessa villkor.
  4. Om en domstol finner någon del av detta avtal strider mot lagen kommer resten av villkoren fortsätta gälla separat. Om någon domstol eller gällande myndighet beslutar att någon av paragraferna strider mot lagen gäller ändå resterande paragrafer att gälla helt och fullt.
  5. Även om vårt agerande dröjer när det gäller detta avtal kan vi ändå driva igenom det vid ett senare tillfälle.  Om vi inte omedelbart kräver att du gör det som kontraktet stipulerar, eller om vi inte vidtar vissa åtgärder omedelbart emot dig när det kommer till kontraktsbrott, betyder det inte att du inte måste ombesörja detta. Det kommer inte heller stoppa oss från att vidta åtgärder mot dig vid ett senare tillfälle. Om du t.ex. försummar en betalning och vi inte omedelbart påtalar detta utan fortsätter tillhandahålla vår service till dig, så kan vi ändå kräva att du kommer ikapp med betalningarna vid ett senare tillfälle.

Vilka lagar är tillämpliga och var kan du påbörja juridisk rättsprocess. Dessa villkor omfattas av engelska lagar och gäller det våra tjänster kan du föra juridisk process mot oss i en engelsk domstol.  

Användningspolicy

Den här användningspolicyn beskriver förhållningsreglerna inom våra avtal mellan dig och oss och hur du får tillgång till vår webbplats www.oddstoincome.se (vår hemsida). Alla användare och gäster på vår webbplats omfattas av den här användningspolicyn.

Om du använder vår webbplats godkänner du automatiskt alla klausuler i denna användningspolicy som används som kompletterande bilaga till våra användarvillkor samt att du försäkrar att du kommer att följa dessa regler.

Vår webbplats sköts av oddstoincome.

 

Olovlig användning

Du får endast använda vår webbplats för lagenliga syften. Du får inte använda vår webbplats:

  • Om du på något sätt strider mot gällande lokala, nationella eller internationella lagar eller regler.
  • Om du på något sätt använder vår hemsida till något som strider mot lagen eller är bedrägeri, eller har olaga/ohederliga syften eller resultat.
  • Om du har som syfte att åsamka skada eller vill försöka skada minderåriga på något sätt.

Att skicka eller medvetet ta emot, ladda upp eller ner, använda eller återanvända material som inte beaktar våra innehållsnormer nedan.

 • Att vidarebefordra eller påbjuda utskick av något oönskad eller obehörig reklam eller marknadsföring eller liknande vädjan (spam).

 

Att veterligen vidarebefordra information, skicka eller ladda upp material som innehåller virus, trojanska hästar, maskar, tidsbomber, keyloggers, spyware, adware eller andra farliga program eller liknande datakoder som skapats för att hota datorers mjuk- och hårdvara och påverka datorn negativt.  Du försäkrar också att du inte kommer att:

 • Återskapa, duplicera, kopiera eller sälja vidare någon del av vår webbplats då det strider mot reglerna i vårt användarvillkor.
 • Gå in utan godkännande från oss, blanda dig i, försöka skada eller störa:
  • någon del av vår webbplats;
  • någon utrustning eller nätverk där vår webbplats lagras;
  • någon mjukvara som används för vår hemsida; eller
  • någon utrustning, nätverk eller mjukvara som ägs av eller används av annan aktör.

Interaktiva tjänster och samtalsledarskap

Då och då kan vi erbjuda interaktiva tjänster på vår webbplast utan begränsningar, såsom chattfunktioner, forum och anslagstavlor (”interaktiva tjänster”).

Där vi erbjuder sådana interaktiva tjänster ger vi också tydlig information om vilken typ av tjänst vi tillhandahåller, om den är ledarledd och vilken typ av samtalsledarskap som används (t.ex. om diskussionsledaren är mänsklig eller teknisk).

Vi kommer att göra vårt absolut bästa att förutse eventuella risker från tredje part när de använder interaktiva tjänster som vi erbjuder på vår webbplats och vi kommer att besluta i varje enskilt fall om det är att lämpligt att använda samtalsledare för den tjänsten (och vilken typ av samtalsledning som i så fall skulle användas) för att eliminera sådana risker.

Vi har däremot ingen skyldighet att övervaka, kontrollera eller leda diskussionen inom de interaktiva tjänster vi erbjuder på vår hemsida och vi frånsäger oss uttryckligen ansvar från förlust eller skada som sker p.g.a. användning av någon interaktiv tjänst om användaren har stridigt mot våra innehållsregler, oavsett om tjänsten är ledarledd eller inte.  

Vidare vill vi nämna att om det inte uttryckligen specificeras så är våra interaktiva tjänster på hemsidan inte övervakade av någon diskussionsledare. Vi tar inte ansvar som skribent, redaktör eller utgivare av bidrag (enligt beskrivning nedan) som lämnas in till någon av våra interaktiva tjänster och vi frånsäger oss uttryckligen ansvar för förlust eller skada som uppstår p.g.a. användandet av någon interaktiv tjänst där någon har gjort något som strider mot vår policy. Vi förbehåller oss rätten att omedelbart ta bort, eller förhindra åtkomst till, bidrag vi anser skulle kunna vara ärekränkning och vanhedrande mot någon person, olaglig eller strida mot tredje parts rättigheter.   

När vi leder ett samtal eller diskussion inom en interaktiv tjänst ger vi oftast användarna möjlighet att kontakta diskussionsledaren om det skulle uppstå någon svårighet, oegentlighet eller orosmoln.

Innehållsnormer

Dessa innehållsnormer gäller allt material som du bidrar med till vår webbplats (”bidrag”) och alla interaktiva tjänster som hör ihop med detta.

Du måste följa både andemening och bokstavligt talat varje del av dessa regler. Normerna gäller för varje enskild del av varje bidrag såväl som helheten.

Bidrag måste:

 • Vara korrekt (där de hänvisar till specifika fakta).
 • Ha genuint stöd (där bidragen nämner åsikter).
 • Följa gällande lag i Storbritannien och i landet de publiceras från.

 

Bidrag får inte:

 • Innehålla material som kan verka kränkande och vanhedrande för någon person.
 • Innehålla något material som är obscent, anstötligt, hatiskt eller provocerande.
 • Uppmuntra till utstuderat sexuellt material.
 • Uppmuntra till våld.
 • Uppmuntra till diskriminering baserat på ras, kön, religion, nationalitet, handikapp, sexuell läggning eller ålder.
 • Göra intrång på copyright, databasrättigheter eller varumärke som tillhör någon annan person.
 • Försöka missleda någon annan person.
 • Bryta mot någon rättslig skyldighet gentemot tredje part, såsom avtalsskyldighet eller förtroendelöfte.
 • Uppmuntra till olaga aktivitet.
 • Vara hotfull, förolämpa, utnyttja eller göra intrång i någons privatliv, orsaka irritation, besvär eller onödig oro.
 • Trakassera, göra någon upprörd, genera, oroa eller irritera någon.
 • Användas för att låtsas vara någon annan eller ge ut felaktiga personuppgifter eller vilseledande information om t.ex. släktskap.
 • Ge intryck av att bidrag och/eller information kommer från oss, om så inte är fallet.
 • Förespråka, uppmuntra till eller medverka till olagligt agerande såsom copyrightbrott eller dataintrång (för att enbart ett par exempel).

 

Minderåriga

Vår webbplats är enbart för människor över 18 år och personer som är ännu inte fyllt 18 får INTE använda eller gå in som gäst på vår hemsida.

Tillfällig avstängning och uppsägning

Vi avgör enligt vårt gottfinnande om din användning av vår webbsida har lett till något som i sin tur stridit mot vår användningspolicy. Där en överträdelse har skett kommer vi att vidta lämpliga åtgärder.  

Om man inte följer den här användningspolicyn är lika med att ens agerande strider mot våra användarvillkor som ju ligger till grund för tillåtelsen att använda vår webbplats och detta kan leda till följande åtgärder:

 • Omedelbart, tillfälligt eller permanent upphävande av din rätt att använda vår webbplats. .
 • Omedelbart, tillfälligt eller permanent avlägsnande av inlägg eller material som du laddat upp till vår hemsida.
 • Att vi utfärdar en varning till dig.
 • Juridisk process mot dig för återbetalning av alla kostnader (inklusive men inte begränsat till rimliga administrativa och rättskostnader) och ersättas för allt som uppkommit till följd av brottet.
 • Vidare juridiska åtgärder mot dig.
 • Offentliggörande av sådan information till rättsväsendet och brottsbekämpande organ där vi finner skäligt och nödvändigt.

Vi tar inget ansvar för åtgärder som görs som svar på eventuella brott mot denna användningspolicy. Ingripanden som beskrivs här i policyn är inte utstakade eller begränsade utan vi kan vidta andra åtgärder där vi finner det lämpligt.

 

Copyright

Genom att skicka in bidrag eller inlägg till någon av våra interaktiva tjänster ger du oss tillåtelse att använda dessa bidrag på ett icke-exklusivt sätt. Även om du fortfarande äger copyright på dina inlägg så har vi rätt att använda informationen fritt, ändra, redigera, återskapa, publicera och/eller distribuera materialet som finns i dina bidrag. Detta tillstånd är gratis, evigt och det är även möjligt att ge tillståndet vidare till underentreprenör. Vi kan använda alla copyright- och publiceringsrättigheter i materialet som ingår i dina bidrag och detta gäller inom alla domstolar, fullt ut och för hela perioden där sådana rättigheter existerar för materialet.  

Vänligen notera att i enlighet med våra ovannämnda innehållsnormer måste du säkerställa att dina bidrag inte gör intrång på copyright, databasrättigheter eller varumärke som ägs av annan person. Genom att skicka in bidrag till våra interaktiva tjänster garanterar du att du har rättigheten att ge oss tillstånd till icke-exklusiv copyrighttillstånd så som det beskrivs här ovanför.

Om du inte kan säkerställa och ge oss sådant tillstånd ber vi dig vänligen att inte skicka in bidrag till våra interaktiva tjänster.

 

Tillåten användning av innehåll

Användandet av tjänster och information från vår webbplats är enbart för personligt bruk.

Vi övervakar all användning av vår hemsida inklusive sidobesök, verktygsanvändning och sökfält.

Vi anser att en acceptabel nivå på personlig användning av våra sökfält är:

 • Inte mer än ett genomsnittligt värde på 1 sökning per minut inom en 24-timmarsperiod.
 • Inte mer än ett genomsnittligt värde på 2 sökningar per minut inom en 1-timmesperiod.

Överskrider man dessa villkor kan vi välja att stänga ner ditt konto antingen tillfälligt eller för evigt.

 

Klagomål

Om du vill framföra klagomål om något av inläggen inom våra interaktiva tjänster som tillhandahålls på vår webbplats så ber vi dig kontakta oss på support@oddstoincome.se.

Vi kommer då att bedöma inlägget och besluta om det strider mot användningspolicyn eller ej. Vi vidtar åtgärder mot alla inlägg/bidrag som i vår mening strider mot användningspolicyn så som den beskrivs här ovan (vänligen läs avsnittet ” Tillfällig avstängning och uppsägning”). Inom en rimlig tid efter det att vi fått ditt klagomål kommer vi att informera dig om utfallet av vår utredning.

Ändringar i den här användningspolicyn

Vi kan närsomhelst revidera användningspolicyn genom att justera den här sidan. Du förväntas ha den här sidan under uppsikt och granska emellanåt för att uppmärksamma eventuella ändringar vi har gjort eftersom de är juridiskt bindande för dig och ditt avtal med oss. Vissa klausuler i den här användningspolicyn kan även ha ersatts av andra föreskrifter eller information som publicerats någon annanstans på vår webbplats.

Cookiepolicy

Information om hur vi använder cookies

Vår hemsida använder cookies för att urskilja dig från andra användare på vår webbplats. Detta hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse när du surfar runt på vår hemsida och hjälper oss även att förbättra vår webbplats.

Genom att stanna kvar och surfa runt på vår webbplats godkänner du att vi använder cookies.

En cookie är en liten fil uppbyggd av bokstäver och siffror och om du godkänner det här lagrar vi den på din webbläsare eller på din dators hårddisk. Cookies innehåller information som förs över till din dators hårddisk.

Vi använder följande cookies:

 • Nödvändiga cookies, d.v.s. cookies som är nödvändiga för att vår hemsida ska fungera. De kan t.ex. inkludera cookies som hjälper dig logga in på vissa låsta områden av vår hemsida, använda en kundvagn eller använda e-fakturatjänster.
 • Analytiska/prestationscookies. Dessa hjälper oss känna igen och räkna antalet besökare och se hur besökare rör sig runt omkring på vår hemsida när de är inne och använder den. Detta hjälper oss i sin tur att förstå och förbättra hur vår hemsida fungerar, t.ex. genom att se till att användarna lätt och smidigt hittar vad de letar efter.
 • Funktionscookies. Dessa används för att känna igen dig när du kommer tillbaka till vår webbplats. Detta hjälper oss anpassa innehållet så att det ska passa just dig, hälsa dig välkommen med ditt namn och komma ihåg dina preferenser (t.ex. ditt val av språk eller geografisk region).
 • Målsökande cookies. Dessa cookies registrerar ditt besök på vår webbplats, vilka sidor/flikar du går in på och vilka länkar du har valt att klicka vidare på. Vi använder den här informationen till att göra vår hemsida och reklamen som visas mer relevant för dig och dina hobbies. I detta syfte kan vi eventuellt även dela den här informationen med andra aktörer.

Vänligen kontakta oss på support@oddstoincome.se för att få mer information om de olika cookietyperna vi använder och syftet med dessa.  

Tredjepartscookies

Vänligen observera att tredje part eller andra aktörer, (inklusive marknadsföringsfirmor t.ex. eller externa tjänsteleverantörer såsom webbtrafiksanalyser och dylikt kan också använda cookies och detta har vi tyvärr ingen kontroll över. Dessa cookies är sannolikt analytiska/prestationscookies eller målsökande cookies.

Om du behöver mer information om vilken typ av cookies som finns och hur de används bör du kontakta dessa leverantörer direkt.  

Hur kan jag blockera cookies

Du kan blockera cookies genom att aktivera inställning på din webbläsare som låter dig neka användandet av cookies, antingen alla eller vissa sorter. Om du väljer att blockera alla cookies (inklusive nödvändiga cookies) kan det leda till att du inte har tillgång till hela vår webbplats eller vissa delar av den.