Betfair Exchange

Vad är en spelbörs? En spelbörs är en plattform där spelare samlas för att placera spel mot varandra istället för mot ett spelbolag. Man kan likna spelbörsen vid aktiemarknaden, där man köper och säljer aktier till ett överenskommet pris. På spelbörsen placerar man istället spel till ett överenskommet odds. Och precis som på aktiemarknaden där…